A A A

Srebrny Jubileusz 25-lat XLO z dniem 6 października 2017r. przechodzi wprawdzie do historii, ale cieszy całą naszą społeczność szkolną do dnia dzisiejszego. Chcemy wyrazić naszą radość i wdzięczność wszystkim przybyłym gościom, przyjaciołom, sympatykom, absolwentom i emerytowanym pracownikom, że w tak podniosłej chwili celebrowali z nami 25-lat XLO.

Już z początkiem dnia od godz. 9:00 mury naszej placówki przyjmowały pierwszych gości. Szkoła przystrojona barwnymi kwiatami, pamiątkowymi zdjęciami, otwartymi salami i wypełnionymi radością uczniami i pracownikami szkoły, witała wszystkich swoją niepowtarzalną, jubileuszową atmosferą.

Te chwile trwale zostały też upamiętnione dzięki Panu Dyrektorowi Michałowi Dąbkowskiemu i Panu Wicedyrektorowi Tomaszowi Masłowskiemu, którzy wspólnymi siłami posadzili dębowe drzewko o imieniu Stefan.

Za nasz Srebrny Jubileusz 25-lat XLO została też odprawiona Msza Święta w Kościele Św. Jakuba. To wielki dar dziękować Bogu za minione lata, uczniów, pracowników, a jeszcze większy prosić o błogosławieństwo w nauczaniu i nauce dla tych, którzy będą kreować kolejne lata XLO.

Czas uroczystości szkolonej w Hotelu Copernicus uświetnił przygotowany przez nauczycieli i uczniów program artystyczny, który urzekająco poprowadzili Pani prof. Oliwia Godlewska i Pan prof. Zbigniew Milkiewicz. Nie zabrakło licznych gratulacji, powinszowań czy wspomnień od naszych Gości.

Zachwycaliśmy się dzięki zespołowi Młody Toruń i Pani prof. Małgorzacie Wiśniewskiej, która specjalnie dla nas wystąpiła tańcami i przyśpiewkami góralskimi – dobrze znane naszemu patronowi prof. Stefanowi Banachowi. Bliskie jego sercu były też lwowskie i francuskie piosenki, które mogliśmy usłyszeć w wykonaniu uczniów przygotowanych przez Panią prof. Dorotę Krzyżaniak i toruńską wokalistkę – Absolwentkę XLO – Panią Joannę Czajkowską-Zoń.

Zadziwił też pomysł filmu i spektaklu profesjonalnie przygotowanego przez Panią prof. Jolantę Serocką i klasę 2D o Stefanie Banachu. To wielka duma i przyjemność podziwiać niezwykłą pracę naszych nauczycieli i uczniów.

Celebracja uroczystości szkolnej 25-lat została uwieńczona sesją fotograficzną czy wywiadem z Dyrektorami szkoły Panem Michałem Dąbkowskim,  Panem Tomaszem Masłowskim oraz pierwszym Dyrektorem szkoły Panem Andrzejem Drozdowskim przygotowanym przez TV Toruń, które załączyliśmy na stronie szkoły.

 

Teraz Dobre, Lepsze, Banach tworzy nową, niepowtarzalną historię. 

 

A oto "obrazem" uchwycone chwile:

 

Listy Gratulacyjne:

   
     
   
     
     

Projekty i działania