A A A

Egzamin gimnazjalny

Dla uczniów trzecich klas i nauczycieli grafik egzaminów. Powodzenia!

Zobacz prezentację

W dniach 18-20 kwietnia odbędzie się egzamin gimnazjalny dla klas trzecich.

W tych dniach uczniowie klas pierwszych i drugich nie mają lekcji.

Uczniowie klas trzecich proszeni są o przybycie o godzinie 8.15

Prosimy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, czarny długopis. Nie wolno wnieść na salę telefonów komórkowych.

Szczegółowy harmonogram jest wywieszony na tablicy na korytarzu pierwszego piętra przy zapleczu chemicznym.

 Część humanistyczna – 18 kwietnia  2016 r. (poniedziałek)

Historia i wiedza o społeczeństwie

                        9.00 – 10.00 (60 minut)

                        9.00 – 10.20 (czas wydłużony 80 minut)

  J.polski

                        11.00 – 12.30 (90 minut)

                        11.00 – 13.15 (czas wydłużony 135 minut)

Część matematyczno – przyrodnicza – 19 kwietnia 2016 (wtorek)

Przedmioty przyrodnicze: biologia, chemia, fizyka, geografia

                         9.00 – 10.00 (60 minut)

                         9.00 – 10.20 (czas wydłużony 80 minut)

 Matematyka

                        11.00 – 12.30 (90 minut)

                        11.00 – 13.15 (czas wydłużony 135 minut)

 

Język obcy nowożytny – 20 kwietnia  2016 r. (środa)

Test na poziomie podstawowym       9.00 – 10.00 (60 minut)

                                                   9.00 – 10.20 (czas wydłużony 80 minut)

 Test na poziomie rozszerzonym        11.00 – 12.00 (60 minut)

                                                   11.00 – 12.30 (czas wydłużony 90 minut)

Projekty i działania