A A A

DRZWI OTWARTE X LO w Toruniu - Sobota 15 kwietnia 2023 roku g. 9.oo - 12.oo

 

Kalendarium naboru (skrót) do X LO (2023)

15.05 - 16.06      złożenie wniosku elektronicznego o przyjęcie do klas I (w tym do klas dwujęzycznych);

20.06 g.16.00      przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (pięć klas dwujęzycznych: B, D, E, I, J), I termin 

                                 <<test 2022>>;

26.06                       podanie wyników sprawdzianu kompetencji językowych;

27.06 - 30.06       zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły (możliwość dodania również klas dwujęzycznych);

03.07 g.11.00       przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,  II termin (dodatkowy);

 

06.07                      podanie wyników sprawdzianu kompetencji językowych (z II terminu);

27.06 - 11.07       uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo i o wynik egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana szkół, o które ubiega się kandydat;

18.07                      podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do klas;

do 21.07                potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do danej klasy (dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły, jeśli ktoś wcześniej tego nie uczynił);

24.07                      podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły;

 

Oto <<OFERTA dla Kandydatów do klas I rok szkolny 2023/2024>>

Rozporządzenie Kuratora (2023)

Projekty i działania