A A A

 

Jesteśmy tak odlegli, a tak podobni

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Ponadnarodowa Mobilność Uczniów

 

Czas trwania projektu: 1.06.2022 - 30.11.2022

Dofinansowanie projektu z UE:  91 451,00 PLN

  1. Opis projektu
  2. Regulamin rekrutacji uczestników projektu
  3. Karta zgłoszenia uczestnika projektu (należy wydrukować w KOLORZE)
  4. Formularz eseju (należy złożyć 3 kopie)
  5. Oświadczenie uczestnika projektu

Wszelkich informacji nt. projektu udzielają p. Monika Zalewska oraz p. Daria Pieńkowska.

Uzupełnioną kartę zgłoszenia uczestnika należy złożyć do 10 czerwca u p. Moniki Zalewskiej (sala a12) lub u p. Aleksandry Idzikowskiej (sala a11).

Esej należy złożyć do 15 czerwca u p. Moniki Zalewskiej (sala a12) lub u p. Aleksandry Idzikowskiej (sala a11). Pracę należy podpisać jedynie numerem kandydata (który otrzymacie podczas składania karty zgłoszenia). Osoby, które podpiszą esej imieniem i nazwiskiem (lub w inny sposób pozwalający na identyfikacje kandydata), zostaną wykluczone z procesu rekrutacji.

 

Projekty i działania