A A A

Przetargi i wynajem

Informacje o ogłoszonych przetargach i wynajmie.

zaproszenie cz. 1 >>>

zaproszenie cz. 2 >>>

Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, pl. św. Katarzyny 9 zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup środków i artykułów do utrzymania czystości”. Jedynym kryterium jest najniższa cena – całkowita.

zaproszenie część 1 >>>

zaproszenie część 2 >>>

ogłoszenie >>>

Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, pl. św. Katarzyny 9 zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup artykułów malarskich”. Jedynym kryterium jest najniższa cena.

Ofertę należy złożyć do dnia 28 października 2021 roku do godziny 10.00 w Budynku A w pomieszczeniu 025 na parterze lub przesłać pocztą na adres: X Liceum Ogólnokształcące im. prof. Stefana Banacha Pl. św. Katarzyny 9 87-100 Toruń z opisem koperty „Oferta na artykuły malarskie”.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

zaproszenie część 1 >>>

zaproszenie część 2 >>>

Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, pl. św. Katarzyny 9 zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup mebli do pokoju wychowawców w Internatach nr 1 i 2”. Jedynym kryterium jest najniższa cena oraz oferta spełniająca wymagania Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć do dnia 28 października 2021 roku do godziny 10.00 w Budynku A w pomieszczeniu 025 na parterze lub przesłać pocztą na adres: X Liceum Ogólnokształcące im. prof. Stefana Banacha Pl. św. Katarzyny 9 87-100 Toruń z opisem koperty „Oferta na meble do pokoju wychowawców”.

zaproszenie część 1 >>>

zaproszenie część 2 >>>

zaproszenie część 3 >>>

Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, pl. św. Katarzyny 9 zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej, chemicznej, geograficznej i fizycznej w ramach realizacji projektu – Nauczanie przez działanie”.

  1. ogłoszenie
  2. formularz ofertowy
  3. załącznik nr 1
  4. załącznik nr 3

Projekty i działania