A A A

Po zaakceptowaniu raportu końcowego z grudniowego finału projektu UNESCO ,,This Is Our Time”, którego tegorocznym tematem był: „Lessons from COVID 19: Imagining a Brighter Future ”, otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający aktywne zaangażowanie naszej szkoły. Praca uczniów, którzy brali udział w akcji, została również nagrodzona.