A A A

Przetargi i wynajem

Informacje o ogłoszonych przetargach i wynajmie.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, pl. św. Katarzyny 9 zaprasza do złożenia oferty na dostawę tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek.

W ofercie proszę podać ceny brutto poszczególnych artykułów.

Szczegółowych informacji udziela kierownik gospodarczy p. Mirosława Kołpacka w godz. 9.00 – 14.00 Oferty proszę składać (w zamkniętej kopercie z opisem „Tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek”)  w sekretariacie szkoły – pomieszczenie nr 3 w budynku liceum – I piętro do 16.12.2016 r. do godz. 13.00

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, pl. św. Katarzyny 9 zaprasza do złożenia oferty na podstawowe środki czystości.

W ofercie proszę podać ceny brutto poszczególnych artykułów.

Szczegółowych informacji udziela kierownik gospodarczy p. Mirosława Kołpacka w godz. 9.00 – 14.00 Oferty proszę składać (w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na podstawowe środki czystości”) w sekretariacie szkoły – pomieszczenie nr 3 w budynku liceum – I piętro do 16.12.2016 r. do godz. 13.00

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, pl. św. Katarzyny 9 zaprasza do złożenia oferty na odzież ochronną .

W ofercie proszę podać ceny brutto poszczególnych artykułów.

Szczegółowych informacji udziela kierownik gospodarczy p. Mirosława Kołpacka w godz. 9.00 – 14.00 Oferty proszę składać (w zamkniętej kopercie z opisem „Odzież ochronna”)w sekretariacie szkoły – pomieszczenie nr 3 w budynku liceum – I piętro do 16.12.2016 r. do godz. 13.00

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, pl. św. Katarzyny 9 zaprasza do złożenia oferty na usuwanie odpadów stałych z pojemników typu PA (4 sztuki) 1100 dwa razy w tygodniu oraz dzierżawy 3 koszy bez opróżniania.

Szczegółowych informacji udziela kierownik gospodarczy p. Mirosława Kołpackaw godz. 9.00 – 14.00 Oferty proszę składać (w zamkniętej kopercie z opisem „Usuwanie odpadów stałych , dzierżawa 3 koszy bez opróżniania”) w sekretariacie szkoły – pomieszczenie nr 3 w budynku liceum – I piętro do 16.12.2016 r. do godz. 13.00

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, pl. św. Katarzyny 9 zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług medycznych dotyczących medycyny pracy pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

Szczegółowych informacji udziela kierownik gospodarczy p. Mirosława Kołpacka w godz. 9.00 – 14.00 Oferty proszę składać (w zamkniętej kopercie z opisem „Usługi medyczne”)w sekretariacie szkoły – pomieszczenie nr 3 w budynku liceum – I piętro do 16.12.2016 r. do godz. 13.00

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, pl. św. Katarzyny 9 zaprasza do złożenia oferty na świadczenie kompleksowych usług w zakresie BHP i P.POŻ

Szczegółowych informacji udziela kierownik gospodarczy p. Mirosława Kołpacka w godz. 9.00 – 14.00 Oferty proszę składać (w zamkniętej kopercie z opisem „Usługi w zakresie BHP i P.POŻ”) w sekretariacie szkoły – pomieszczenie nr 3 w budynku liceum – I piętro do 16.12.2016 r. do godz. 13.00

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, pl. św. Katarzyny 9 zaprasza do złożenia oferty na artykuły elektryczne.

W ofercie proszę podać ceny brutto poszczególnych artykułów.

Szczegółowych informacji udziela kierownik gospodarczy p. Mirosława Kołpacka w godz. 9.00 – 14.00 Oferty proszę składać (w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na artykuły elektryczne)” w sekretariacie szkoły – pomieszczenie nr 3 w budynku liceum  I piętro do 16.12.2016 r. do godz. 13.00

Projekty i działania