A A A

Przetargi i wynajem

Informacje o ogłoszonych przetargach i wynajmie.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, pl. św. Katarzyny 9 zaprasza do złożenia oferty na podstawowe artykuły biurowe i papier ksero A3 i A4.

W ofercie proszę podać ceny brutto poszczególnych artykułów.

Szczegółowych informacji udziela kierownik gospodarczy p. Mirosława Kołpacka w godz. 9.00 – 14.00 Oferty proszę składać (w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na artykuły biurowe i papier ksero A3 i A4”) w sekretariacie szkoły – pomieszczenie nr 3 w budynku liceum –I piętro do 16.12.2016 r. do godz. 13.00

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banach w Toruniu, pl. św. Katarzyny 9 zaprasza do składania ofert na roboty budowlane:

 1. Przystosowanie i nowa aranżacja łazienek w Internacie nr 2
 2. Kompleksowy remont w pomieszczeniach przeznaczonych na działalność biurowa – II piętro w budynku liceum.
 3. Kompleksowy remont w budynkach dydaktycznych – liceum i gimnazjum - korytarze (wejścia główne) na parterze.

Szczegółowych informacji udziela dyrektor zespołu szkół lub kierownik gospodarczy w godzinach 8.30 – 14.30 w dni robocze. Oferty należy składać  do 09.12.2016 r. do godz. 13.00.

Jednocześnie informuję o konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń.

                                                                       Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha
mgr Michał Dąbkowski

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, pl. św. Katarzyny 9 informuje, że przystępuje do zbierania ofert na wydzierżawienie wolnej powierzchni – 12 m2 na działalność gastronomiczną. Oferty należy składać do 04.11.2016 r. w pomieszczeniu nr 5, w budynku liceum w godzinach 9.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Gospodarczy – pokój nr 5 w budynku liceum. Jednocześnie informuję, że konieczna jest wizja lokalna.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha
mgr Michał Dąbkowski

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha, pl. św. Katarzyny 9 informuje, że dysponuje wolnymi powierzchniami do wynajęcia:

 1. Lokal o powierzchni 72,76 m2 w budynku gimnazjum – wymagany kompleksowy remont.
 2. Lokal o powierzchni 21,78 m2 w budynku gimnazjum – po remoncie.
 3. Lokal o powierzchni 27,03 m2 w budynku gimnazjum – po remoncie.
 4. Lokale o zróżnicowanej powierzchni w piwnicy (10 pomieszczeń) – wymagany remont.
 5. Lokal o powierzchni 60,87 m2 w budynku liceum – po remoncie.
 6. Lokal o powierzchni 79,51 m2 w budynku gimnazjum – wymagany kompleksowy remont.
 7. Lokal o powierzchni 55,37 m2 w budynku gimnazjum – po remoncie.
 8. Lokale o powierzchni 53,6 m2 w budynku gimnazjum – po remoncie.
 9. Lokal o powierzchni 23,32 m2 w budynku gimnazjum – po remoncie.

 

Sale dydaktyczne od 40 m2 do 60 m2 w godzinach 16.00 – 19.30 ( w dni robocze).

Hala sportowa o powierzchni ponad 700 m2 – terminy do uzgodnienia w godzinach 19.00 – 21.00

Kontakt: Kierownik gospodarczy Mirosława Kołpacka pokój nr 5 w budynku liceum Tel. 56 652 21 84

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10
im. prof. Stefana Banacha
mgr Michał Dąbkowski

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha, pl. św. Katarzyny 9 informuje, że dysponuje wolnymi powierzchniami do wynajęcia:

 1. Lokal o powierzchni 72,76 m2 w budynku gimnazjum – wymagany kompleksowy remont.
 2. Lokal o powierzchni 21,87 m2 w budynku gimnazjum – po remoncie.
 3. Lokal o powierzchni 27,03 m2 w budynku gimnazjum – po remoncie.
 4. Lokal e o zróżnicowanej powierzchni w piwnicy (10 pomieszczeń) – wymagany remont.
 5. Lokal o powierzchni 60,87 m2 w budynku liceum – po remoncie.
 6. Lokale o łącznej powierzchni 86,10 m2 w budynku gimnazjum (biura) oraz 50,61 m2 ciągi komunikacyjne, sanitariat, pomieszczenie socjalne.
 7. Lokal o powierzchni 23,32 m2 w budynku gimnazjum – po remoncie.

Sale dydaktyczne od 40 m2 do 60 m2 w godzinach 16.00 – 19.30 ( w dni robocze).

Hala sportowa o powierzchni ponad 700 m2 – terminy do uzgodnienia w godzinach 19.00 – 21.00

Kontakt:

Kierownik gospodarczy Mirosława Kołpacka pokój nr 5 w budynku liceum tel. 56 652 21 84

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, pl. św. Katarzyny 9 ogłasza przetarg na dzierżawę kuchni i stołówki o powierzchni 1 123,63 m2 (oraz dodatkowo pomieszczenia mieszczące się w piwnicy) z przeznaczeniem na żywienie zbiorowe.
Istnieje możliwość rozszerzenia działalności, która zostanie uszczegółowiona w umowie dzierżawy. Działalność należy rozpocząć z dniem 01.11.2015 r.
Szczegółowych informacji udziela dyrektor Zespołu Szkół nr 10 – tel. 56 62227 33 wew. 21 lub kierownik gospodarczy tel. 724 102 770 w godz. 8.00 – 14.00 
Termin składania ofert do 19.10.2015 r. do godziny 12.00 w sekretariacie szkoły, pomieszczenie nr 4 w budynku liceum.


                                                                                    Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha
                                                                                                           mgr Andrzej Drozdowski

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha, pl. św. Katarzyny 9 informuje, że dysponuje wolnymi powierzchniami do wynajęcia:

1.    Lokal o powierzchni 72,76 m2 w budynku gimnazjum – wymagany kompleksowy remont.
2.    Lokal o powierzchni 21,78 m2 w budynku gimnazjum – po remoncie.
3.    Lokal o powierzchni 27,03 m2 w budynku gimnazjum – po remoncie.
4.    Lokal e o zróżnicowanej powierzchni w piwnicy (10 pomieszczeń) – wymagany remont.
5.    Lokal o powierzchni 60,87 m2 w budynku liceum – po remoncie.
6.    Lokale o łącznej powierzchni 86,10 m2 - 5 pomieszczeń o zróżnicowanej powierzchni (biura) oraz 50,61 m2 sanitariat, ciągi komunikacyjne, pom. socjalne w budynku gimnazjum, III piętro, po remoncie.

Sale dydaktyczne od 40 m2 do 60 m2 w godzinach 16.00 – 19.30 ( w dni robocze).
Hala sportowa o powierzchni ponad 700 m2 – terminy do uzgodnienia w godzinach 19.00 – 21.00

Kontakt::
Kierownik gospodarczy
Mirosława Kołpacka pokój nr 5 w budynku liceum Tel. 56 652 21 84

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha
mgr Andrzej Drozdowski

Projekty i działania