A A A

We wtorek 20 czerwca 2023 roku o godzinie 16.oo w budynku A oraz w hali sportowej odbędzie się test kompetencji językowych (j.angielski).

Test obowiązuje uczniów wybierających się do klas dwujęzycznych (klasy 1B, 1D, 1E, 1I, 1J).

Na test należy stawić się z legitymacją szkolną oraz długopisem na godzinę 15.3o.

Złożenie deklaracji do tych klas jest jednoznaczne z zapisaniem się na test i nie wymaga dodatkowych oświadczeń.

Szczegółowy grafik, w której sali pisze test uczeń będzie podana w poniedziałek 19.06 na stronie internetowej szkoły.

W dniu testu stosowne grafiki będą się znajdować też na terenie szkoły.

Próg zaliczeniowy testu wynosi 30% i jego szczegółowy wynik nie skutkuje zwiększeniem liczby punktów liczących się do naboru.

Test powinien zakończyć się przed godziną 17.oo, a jego wyniki będą podane do poniedziałku 26 czerwca 2023 roku.

Uczniowie, którzy z przyczyn uzasadnionych nie stawili się na test, będą mogli go napisać w poniedziałek 3 lipca o godzinie 11.oo.

ZAPRASZAMY !!!

 

 

Kalendarium naboru (skrót) do X LO (2023)

15.05. - 16.06.      złożenie wniosku elektronicznego o przyjęcie do klas 

20.06. g.16.oo       przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (pięć klas dwujęzycznych: B, D, E, I, J), pierwszy termin 

                                  <<test 2022>>

26.06.                       podanie wyników sprawdzianu kompetencji językowych

03.07. g.11.oo       przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,  II termin (dodatkowy)

06.07.                      podanie wyników sprawdzianu kompetencji językowych (z II terminu)

27.06 - 30.06.       zmiana wniosku do szkoły, w przypadku uczniów wybierających się do klas dwujęzycznych

27.06. - 11.07.       uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo i o wynik egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana szkół, o które ubiega się kandydat

18.07.                      podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do klas

do 21.07                potwierdzenie przez kandydata woli o przyjęciu do danej klasy (dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły, jeśli ktoś wcześniej tego nie uczynił)

24.07.                      podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły

 

Oto <<OFERTA dla Kandydatów do klas I rok szkolny 2023/2024>>

Rozporządzenie Kuratora (2023)

 

Projekty i działania