A A A

Rekrutacja do X LO na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy do naszej szkoły. Poniżej zamieszczamy informacje dla kandydatów o rekrutacji do XLO. 

 

Komisja rekrutacyjna publikuje: 

 

Kandydaci zakwalifikowani do X LO  potwierdzają wolę nauki w Naszej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (o ile nie uczynili tego wcześniej).

 Piątek (14.08) g.8.oo -13.oo;  Poniedziałek (17.08) g. 8.oo – 13.oo;  Wtorek (18.08) g. 10.oo – 15.oo.

 

Wszystkich nowoprzyjętych uczniów klas pierwszych prosimy o wypełnienie w nieprzekraczalnym terminie do 20.08.2020 r. dwóch formularzy:

  1. zapisy na fakultety z WF 
  2. zapisy do grup językowych (wybór drugiego języka obcego)

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy założyć 7 klas pierwszych:

1A Klasa Matematyczno-Fizyczno-Informatyczna;  

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

1B Klasa Matematyczno-Fizyczna KLASA DWUJĘZYCZNA (Język angielski);

przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, fizyka

1C Klasa Biologiczno-Chemiczna;

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

1D Klasa Społeczno-Prawna KLASA DWUJĘZYCZNA (Język angielski);

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia

1E Klasa Matematyczno-Lingwistyczna KLASA DWUJĘZYCZNA (Język angielski);

przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, II język obcy (francuski albo niemiecki), geografia

1F Klasa Matematyczno-Biologiczno-Chemiczna;

przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia

1G Klasa Ogólna;

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, matematyka

 

 

Projekty i działania