A A A

Rekrutacja do X LO na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy do naszej szkoły. Poniżej zamieszczamy informacje dla kandydatów o rekrutacji do XLO. 

 

 • NABÓR
 • 1. Kiedy należy złożyć wniosek i dokumenty do XLO oraz kiedy będą znane wyniki naboru?

  Składanie wniosku do XLO (wniosek składany jest w wersji elektronicznej)

  Od 15 do 22 czerwca - składanie wniosku o przyjęcie do klas dwujęzycznych (1B, 1D oraz 1E)

  Od 15 czerwca do 10 lipca - składanie wniosku o przyjęcie do pozostałych klas

  Egzamin z kompetencji językowych (j. angielski) do klas dwujęzycznych odbędzie się: I termin - 6 lipca, II termin (dodatkowy) - 13 lipca.

  Termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu

  Do 10 lipca - uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

  Od 31 lipca do 4 sierpnia - uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna) 

  Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.

  Od 13 do 18 sierpnia należy dostarczyć do szkoły oryginały dokumentów (świadectwo + zeświadczenie).

  Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  19 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

  UWAGA 1: W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie. 

  UWAGA 2: W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół. 

  Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

 • 2. Gdzie znaleźć wniosek o przyjęcie ucznia do X LO?

  Link to rekrutacji znajduje się na stronie, którą oglądasz.

  Link ten będzie aktywny, gdy Minister Edukacji Narodowej ogłosi nowy terminarz rekrutacji.

 • 3. Jakie przedmioty są punktowane na podstawie świadectwa 8 klasy?

  Przy rekrutacji do Naszej Szkoły punktowane na podstawie świadectwa są cztery przedmioty:
  1. Język polski
  2. Język angielski
  3. Matematyka
  4. czwarty przedmiot zależy od deklarowanej klasy (przedmioty są one podane w prezentacji)

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy założyć 7 klas pierwszych:

1A Klasa Matematyczno-Fizyczno-Informatyczna;  

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

1B Klasa Matematyczno-Fizyczna KLASA DWUJĘZYCZNA (Język angielski);

przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, fizyka

1C Klasa Biologiczno-Chemiczna;

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

1D Klasa Społeczno-Prawna KLASA DWUJĘZYCZNA (Język angielski);

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia

1E Klasa Matematyczno-Lingwistyczna KLASA DWUJĘZYCZNA (Język angielski);

przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, II język obcy (francuski albo niemiecki), geografia

1F Klasa Matematyczno-Biologiczno-Chemiczna;

przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia

1G Klasa Ogólna;

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, matematyka

 

 

Projekty i działania