A A A

Rekrutacja do X LO na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy do naszej szkoły. Poniżej zamieszczamy informacje dla kandydatów o rekrutacji do XLO. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy założyć 7 klas pierwszych:

1A Klasa Matematyczno-Fizyczno-Informatyczna;  

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

1B Klasa Matematyczno-Fizyczna KLASA DWUJĘZYCZNA (Język angielski);

przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, fizyka

1C Klasa Biologiczno-Chemiczna;

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

1D Klasa Społeczno-Prawna KLASA DWUJĘZYCZNA (Język angielski);

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia

1E Klasa Matematyczno-Lingwistyczna KLASA DWUJĘZYCZNA (Język angielski);

przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, II język obcy (francuski albo niemiecki), geografia

1F Klasa Matematyczno-Biologiczno-Chemiczna;

przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia

1G Klasa Ogólna;

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, matematyka

Ramowe plany nauczania klas

Ostateczna wersja klas zostanie podana w marcu 2020

Projekty i działania