A A A

Przewodniczący szkoły:

Krzysztof Gruszczyński

Członkowie Zarządu Senatu XLO:

  • Wiceprzewodniczący: Piotr Charyga
  • Karolina Dobies
  • Przemysław Piątkiewicz
  • Jakub Roszek
  • Jakub Sawina
  • Marcelina Sul

Projekty i działania