A A A
  1. Uczeń Naszej Szkoły ma niezbędne umiejętności do swobodnego funkcjonowania na wyższym etapie edukacji w kraju i zagranicą.

  2. Uczeń Naszej Szkoły ma warunki umożliwiające jego pełny rozwój uzdolnień edukacyjnych, artystycznych i sportowych.

  3. Uczeń Naszej Szkoły dysponuje wysokimi umiejętnościami w komunikowaniu się w języku ojczystym i języku obcym, umie pracować w zespole oraz wykorzystywać technologię informacyjną w celu wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy danych.

  4. Nasza Szkoła stwarza warunki integracji programowej z Gimnazjum nr 11 w Toruniu.

Projekty i działania