A A A

Matura

Uczniowie klas III X LO którzy, chcą przystąpić w maju 2018 do matury, mają obowiązek wypełnić elektronicznie deklarację maturalną. 

Projekty i działania