A A A

Przewodnicząca szkoły:

Sara Buczyńska

Członkowie senatu XLO:

  • Anna Celebudzka
  • Aleksandra Pawska
  • Agnieszka Strzelecka
  • Joanna Kwiatkowska
  • Tymon Bykowski
  • Jakub Klima
  • Michał Królikiewicz

Projekty i działania