WITAJ !

W naszym internacie mieszka 142 nastolatków - licealistów i gimnazjalistów. Placówka mieści się w dwóch budynkach. Zarówno w jednym, jak i drugim budynku mieszkają przedstawiciele obu płci - co dla niektórych jest ważne!

Panuje u nas fajna atmosfera i jest to dobre miejsce dla każdego, kto chce się uczyć w Toruniu. W naszym towarzyskim tyglu zawiązują się grupy samopomocowe, rodzą wielkie przyjaźnie, trwają duże i małe sympatie. Jest też wiele okazji, by trenować samodzielność i odpowiedzialność - sprawności przydatne na studiach.

Dzięki temu, że mieszkamy w internacie, możemy bez przeszkód korzystać z wielu uroków Torunia, który jest przecież miastem akademickim. Naszą tradycją jest życzliwe przyjęcie nowicjuszy. Czekamy na ciebie!

Placówka nie posiada własnej kuchni, korzystamy z usług stołówki "Róża Wiatrów", znajdującej się w obrębie kompleksu ZSnr10, wystarczy krótki spacer. Na terenie szkoły znajdują się również nowoczesne obiekty sportowe, dostępne dla mieszkańców internatu.


Internat jest otwarty od godziny 16 w niedzielę do godziny 16 w piątek.

Garść informacji

Opłaty za pobyt w internacie dokonujemy przelewem na konto: nr 82116022020000000061723144 Bank Millennium / Toruń. Na blankiecie wpłaty winno być wpisane imię i nazwisko mieszkańca internatu.

W kasie stołówki, obowiązkowo, wykupujemy abonament na posiłki. W przypadku braku możliwości skorzystania z wykupionych posiłków /choroba, wyjazd/ należy, jak najwcześniej, zgłosić ten fakt wychowawcom. Kwota zwrotu odliczana jest od ceny abonamentu w kolejnym miesiącu.

Mieszkańcy internatu objęci są opieką medyczną Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej mieszczącej się przy ul. Dąbrowskiego 1. Warunkiem korzystania z usług przychodni jest złożenie deklaracji oraz posiadanie przy sobie Karty Mieszkańca Internatu i numeru PESEL.

Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem placówki można zgłaszać osobiście bądź telefonicznie.

Kierownikowi internatu, tel. 56 6522237

Kierownikowi administracyjnemu, tel. 56 6222733 wew. 20

Księgowości, tel. 56 6522256

Wychowawcom, tel. 56 6222733, wew. 29 /internat nr 1/, wew. 26 /internat nr 2/