ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 W TORUNIU
LIST DO UCZNIÓW Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
Poniedziałek, 01. Wrzesień 2014 13:13

Zobacz list okolicznościowy skierowany do uczniów przez Rzecznika Praw Dziecka.

 
STYPENDIUM SZKOLNE 2014 / 2015
Poniedziałek, 01. Wrzesień 2014 01:48
  • O stypendium ubiegać się mogą uczniowie zamieszkujący gminę Toruń,  znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe

  • Dochód uprawniający do pomocy: Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż 456 zł.

  • Wniosek należy złożyć do 15 września 2014 r. w sekretariatach uczniowskich

  • Załączniki do wniosku:

    • 1. dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

    • 2. dokument potwierdzający zamieszkanie w Toruniu ucznia (np. kopia dowodu osobistego rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia lub kopia dowodu osobistego pełnoletniego ucznia) Stypendium przyznaje się w formie całkowitej lub częściowej refundacji wydatków poniesionych na cele edukacyjne, udokumentowanych fakturami lub rachunkami uproszczonymi wystawionymi na rodzica/opiekuna prawnego z datą począwszy od 1 września 2014 r., z wyjątkiem wydatków określonych w katalogu w poz. 5 - 10, które mogą być wystawione z datą począwszy od 1 lipca 2014 r.

    Szczegóły na stronie: http://www.torun.pl/pl/nauka/stypendium-szkolne-2014/2015
 
WYPRAWKA SZKOLNA 2014 / 2015
Poniedziałek, 01. Wrzesień 2014 01:10

"Wyprawka szkolna" - rządowy program pomocy uczniom (w przypadku naszej szkoły) obejmuje:

1. uczniów uczęszczających do klasy III liceum:

1a. pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 539,00 zł,

1b. pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w sytuacji ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, rodzin niepełnych, wielodzietnych, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, alkoholizmu, narkomanii (ustawa o pomocy społecznej z 12.03.2004, art. 7)

2. uczniów gimnazjum i liceum słabowidzących, niesłyszących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski należy składać do 4 września w księgowości szkoły.

Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie o wysokości dochodów za rok 2013 ( w uzasadnionych przypadkach - oświadczenie o wysokości dochodów) - dot. uczniów z punktu 1a

- uzasadnienie - dot. uczniów z punktu 1b

- kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - dot. punktu 2.

Szczegóły na stronie: http://www.torun.pl/pl/nauka/wyprawka-szkolna-2014

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
Piątek, 22. Sierpień 2014 11:37

Rozpoczęcie roku szkolnego  - poniedziałek 1 września: G nr 11 (g.9.oo), X LO (g.10.15).

Zapraszamy

 
Kwaterowanie w internacie
Piątek, 29. Sierpień 2014 08:05

Spotkanie nowoprzyjętych wychowanków internatu odbędzie się w niedziele 31 sierpnia o g.14.oo w hali sportowej. Wskazana obecność Rodziców.

Zapraszamy. Obecność obowiązkowa.

 
STYPENDIA "ZDOLNI NA START"
Czwartek, 28. Sierpień 2014 09:33

ZDOLNI NA START - IV edycja

Nabór wniosków  1- 19 września 2014 r.  Wysokość stypendium 400 zł brutto miesięcznie (x 12)

Warunki:

1. Uczeń szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.

2. Przeciętny miesięczny dochód rodziny w 2013 r. w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 1078 zł; w przypadku gdy  członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - nie przekracza 1246 zł.

3. W zakresie sukcesów edukacyjnych uczeń spełnił przynajmniej jeden z warunków:

I. W roku szkolnym 2012/13 lub 2013/14 uzyskał tytuł finalisty lub laureata w konkursie dla uczniów szkół podstawowych lub gimnazjalnych na podst rozp. MENiS z 29 sycznia 2002r.

II. W roku szkolnym 2012/13 lub 2013/14 uczestniczył w finale ogólnopolskiej olimpiady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanych na podstawie w/w rozporządzenia.

III. Realizował w roku szk. 2013/14 indywidualny tok nauki i uzyskał średnią przynajmniej 4,6.

IV. Realizował w roku szk. 2013/14 indywidualny program nauki potwierdzony wpisem do świadectwa z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych lub technicznych.

V. Realizował w roku szk. 2013/14 samodzielną lub zespołową pracę naukową pod opieką pracownika naukowego.

Szczegółowe informacje w serwisie  www.zdolni4.kujawsko-pomorskie.pl

 
Organizacja nowego roku szkolnego
Środa, 27. Sierpień 2014 18:57

Rada Pedagogiczna zatwierdziła Organizację roku szkolnego 2014/5

 
Uczniowie klas pierwszych G11 i XLO
Środa, 27. Sierpień 2014 13:13

Do 1 września 2014 koniecznie należy zapisać się na fakultety z wychowania fizycznego. Formularz do zapisu znajduje się po lewej stronie w ABC PIERWSZAKA.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
NASZA SZKOŁA

ORLIK 2014

OBÓZ JĘZYKOWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Patronat objął
Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Patronat Honorowy
Polski Komitet ds. UNESCO

MATURA 2014
WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY

Patronat nad Konkursem
objął Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
KALENDARZ
AIESEC

BEZPIECZNA SZKOŁA

LABORATORIUM ECDL

Zapraszamy!

ON-LINE
Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 
ZALOGUJ SIĘTa strona używa technologii "cookie" (ciasteczek) To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information