A A A

Dokumentacja

W X Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu obowiązują liczne dokumenty. Tu możesz się z nimi zapoznać.

 

Statut i regulaminy

 

Internat

 

Deklaracje i zgody

 

Procedury
Dokumenty finansowe

Projekty i działania