A A A

Rekrutacja do X LO na rok szkolny 2022/2023

Zapraszamy do naszej szkoły. Poniżej zamieszczamy informacje dla kandydatów o rekrutacji do XLO. 

 

Kalendarium naboru (skrót) do X LO (2022)

16.05. - 31.05.       złożenie wniosku elektronicznego o przyjęcie do klas dwujęzycznych

16.05. - 21.06.       złożenie wniosku o przyjęcie do klas ogólnodostępnych

09.06. g.16.oo       przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (klasy dwujęzyczne)

15.06.                   podanie wyników sprawdzianu kompetencji językowych

14.06. g.16.oo       II termin dodatkowy przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

20.06.                   podanie wyników sprawdzianu kompetencji językowych (z II terminu)

24.06. - 12.07.       uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo i o wynik egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana szkół, o które ubiega się kandydat

19.07.                   podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do klas

do 22.07               potwierdzenie przez kandydata woli o przyjęciu do danej klasy (dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły, jeśli ktoś wcześniej tego nie uczynił)

25.07.                  podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły

 

 

1A Klasa Matematyczno-Fizyczno-Informatyczna  

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

ulotka >>>

1B Klasa Matematyczno-Informatyczna KLASA DWUJĘZYCZNA (Język angielski) 

przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, informatyka

ulotka >>>

1C Klasa Biologiczno-Chemiczna 

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

ulotka >>>

1D Klasa Humanistyczna KLASA DWUJĘZYCZNA (Język angielski) 

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia

ulotka >>>

1E Klasa Matematyczno-Lingwistyczna KLASA DWUJĘZYCZNA (Język angielski) 

przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, II język obcy (francuski albo niemiecki), geografia

ulotka >>>

1F Klasa Matematyczno-Biologiczno-Chemiczna 

przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia

ulotka >>>

1G Klasa Ogólna 

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, matematyka

ulotka >>>

1H Klasa Społeczna 

przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwie

ulotka >>>

 

1I Klasa Biologiczno-Chemiczna KLASA DWUJĘZYCZNA (Język angielski)

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

ulotka >>>

 

W roku szkolnym 2022/2023, w związku z remontem budynku internatu, rekrutacja będzie odbywała się zgodnie z wyznaczonymi terminami, zasadami, z odroczonym przyjęciem wychowanków do czasu zakończenia remontu (LISTOPAD 2022). Za utrudnienia przepraszamy.

Projekty i działania