A A A

Rekrutacja XLO

Zapraszamy do naszej szkoły. Poniżej zamieszczamy informacje dla kandydatów o rekrutacji do XLO.

 

Przypominamy, że świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz wszelkiego rodzaju dokumentację podlegającą punktacji należy dostarczyć w dniach od 23, 26, 27 czerwca w godzinach 8.3o - 15.oo.

Wypada też dostarczyć 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 30 mm na 42 mm.

 

 

Oto lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki testu kompetencji językowych do klas dwujęzycznych:

IB (mat-geo-fiz), ID (społeczno-prawna), IE (mat.-lingwistyczna)

oraz testu sprawności fizycznej

IG (sportowa).

Powyższe wyniki zostały wygenerowane z systemu 9 czerwca 2017 roku.

Uczniowie wybierający się do tych klas mają obecnie zablokowane konta i jedyna możliwość zmian w preferencjach klas jest możliwa na terenie Naszej Szkoły.

WSZYSTKICH KANDYDATÓW do X LO informujemy, że sekretariat (na parterze) będzie czynny w piątek 16 czerwca od godziny 9.oo do 13.oo.

Wnioski w dni powszednie można składać od 8.oo do 15.oo, aż do 19 czerwca (poniedziałek).

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą klas w naszym Liceum w roku szkolnym 2017/2018:

 

Test kompetencji językowych do klas 1B, 1D i 1E (dwujęzycznych) zostaną przeprowadzone w terminach: 24 maja (środa) o godz. 16:00, 30 maja (wtorek) o godz. 16:00, 2 czerwca (piątek) o godz. 16:00.

Na testy kompetencji językowych zapraszamy do sali 208 w budynku liceum (trzecie piętro).

 

Rozporządzenie Ministra Oświaty

Zarządzenie Kuratora Oświaty

Elektroniczny wniosek dla kandydatów

Projekty i działania