A A A

DRZWI OTWARTE X LO w Toruniu - Sobota 15 kwietnia 2023 roku g. 9.oo - 12.oo

 

 Oto <<OFERTA dla Kandydatów do klas I rok szkolny 2023/2024>>

 Zarządzenie Kuratora (2023)

1A Klasa Matematyczno-Fizyczno-Informatyczna  

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

więcej o klasie >>>

1B Klasa Politechniczna - Matematyczno-Informatyczna

KLASA DWUJĘZYCZNA (Język angielski) 

przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, informatyka

więcej o klasie >>>

1C Klasa Biologiczno-Chemiczna 

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

więcej o klasie >>> 

1D Klasa Humanistyczna KLASA DWUJĘZYCZNA (Język angielski) 

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia

więcej o klasie >>>

1E Klasa Matematyczno-Lingwistyczna KLASA DWUJĘZYCZNA (Język angielski) 

przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, II język obcy (francuski albo niemiecki), geografia

więcej o klasie >>>

1F Klasa Matematyczno-Biologiczno-Chemiczna 

przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia

więcej o klasie >>> 

1G Klasa Ogólna 

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, matematyka

więcej o klasie >>>

1H Klasa Społeczna 

przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwie

więcej o klasie >>>

 

1I Klasa Biologiczno-Chemiczna KLASA DWUJĘZYCZNA (Język angielski)

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

więcej o klasie >>>

 

1J Klasa Biznes i Zarządzanie KLASA DWUJĘZYCZNA (Język angielski)

przedmioty rozszerzone: matematyka, biznes i zarządzanie, język angielski, język hiszpański

więcej o klasie >>>

Projekty i działania