A A A

DRZWI OTWARTE X LO w Toruniu - Sobota 13 kwietnia 2024 roku g. 9.oo - 12.oo

 

Oto <<OFERTA dla Kandydatów do klas I rok szkolny 2024/2025>>

PLANY NAUCZANIA KLAS PIERWSZYCH 2024/25

<<PLAN KLAS SZKÓŁ GMINY TORUŃ (styczeń 2024)>>

Rozporządzenie Kuratora (2024)

1A Klasa MATEMATYCZNO-FIZYCZNA - zobacz ulotkę

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka oraz informatyka albo język angielski

Patronat POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

1C Klasa LEKARSKA (klasa dwujęzyczna) - zobacz ulotkę

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

 Patronat GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

1D Klasa DYPLOMATYCZNA (klasa dwujęzyczna) - zobacz ulotkę

przedmioty rozszerzone: j.angielski, wiedza o społeczeństwie, drugi język obcy: j.francuski albo j. niemiecki

 Współpraca z MINISTERSTWEM SPRAW ZAGRANICZNYCH 

1E Klasa EKONOMICZNA (klasa dwujęzyczna) -  zobacz ulotkę

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski, II język obcy (j.francuski albo j.hiszpański)

 Patronat POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

1F Klasa MATEMATYCZNO-BIOLOGICZNO-CHEMICZNA -  zobacz ulotkę

przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia

 Patronat GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Projekty i działania