A A A

Przetargi i wynajem

Informacje o ogłoszonych przetargach i wynajmie.

ogłoszenie >>>

Zapraszamy do składania ofert na "Remont dachu w kompleksie gastronomicznym".

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu informuje o wyborze ofert:

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 informuje o wyborze oferty na "Zakup i konfiguracja routera brzegowego". Czytaj całość >>>

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 informuje o wyborze oferty na "Zakup komputerów i kserokopiarki". Czytaj całość >>>

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 zaprasza do złożenia oferty na zakup i konfigurację routera szczegóły >>>

specyfikacja techniczna >>>

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, pl. św. Katarzyny 9 zaprasza do złożenia oferty na zadanie: czytaj całość ogłoszenia >>>

1. Zapytanie ofertowe.

2. Formularz ofertowy.

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych/osobowych

4. Oświadczenie o spełnienieu warunków udziału w postępowaniu

5. Klauzula informacyjna

Projekty i działania