A A A

Przetargi i wynajem

Informacje o ogłoszonych przetargach i wynajmie.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu informuje, ze dysponuje wolnymi powierzchniami do wynajęcia

zobacz szczegóły >>>

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, pl. św. Katarzyny 9 uprzejmie informuję, że w związku z ogłoszeniem przetargu „Na dzierżawę kuchni i stołówki oraz dodatkowo pomieszczeń znajdujących się w piwnicy, z przeznaczeniem na żywienie zbiorowe wpłynęły dwie oferty złożone przez:

  1. Fundację PRO OMNIS, która mieści się w Bydgoszczy przy ulicy Jerzego Rupniewskiego 11.
  2. Gastronomiczno- Cateringowa S.C. „M.M.M.” Cicheccy 87-100 Toruń, przy ulicy Ceramicznej 6

Do realizacji w/w zadania została wybrana oferta nr 1 – złożona przez Fundację PRO OMNIS, która zaproponowała stawkę 5,89 zł/m2.

 

Dziękuje za złożone oferty.

1. Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, pl. św. Katarzyny 9 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: Remont siłowni w budynku sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji elektrycznej i wykonaniem systemowej posadzki" mieszczącej się na terenie Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha przy pl. św. Katarzyny 9 w Toruniu.

2. Jednoczenie informuję, że przedmiar robót oraz pozostałe dokumenty zamieszczone są na stronie szkoły ; można również pobrać u Kierownika gospodarczego – p. Mirosławy Kołpackiej w budynku liceum, w pomieszczeniu nr 025 na parterze lub skontaktować się telefonicznie – 56 62 227 33 wew. 51 w godzinach od 7.30 do 14.00 w dni robocze.

3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie szkoły, w budynku liceum na I piętrze lub przesłać na adres: 

Zespół Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha  

Pl. św. Katarzyny 9

87-100 Toruń

4. Szczegółowych informacji udzielają:

  • P. Michał Dąbkowski - Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im prof. Stefana Banacha tel. 56 62 227 33 wew. 21
  • P. Mirosława Kołpacka - Kierownik gospodarczy – tel 56 62 227 33 wew. 51
  • P. Andrzej Bobecki – w sprawach dotyczących przedmiaru robót tel. 601 052 205

 

                                                   Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha

                                                                                 mgr Michał Dąbkowski

Załączniki:

1. Przedmiar robót.

2. Zapytanie ofertowe.

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

5. Formularz ofertowy.

6. Wzór umowy.

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, pl. św. Katarzyny 9 ogłasza przetarg na dzierżawę kuchni i stołówki oraz dodatkowo pomieszczenia znajdujące się w piwnicy, z przeznaczeniem na żywienie zbiorowe.

Istnieje możliwość rozszerzenia działalności, która zostanie uszczegółowiona w umowie dzierżawy. Działalność należy rozpocząć 01.01.2018 r.

Szczegółowych informacji udziela dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha tel. 56 62227 33 wew. 21 w godz. 8.00 – 14.00 (w dni robocze).

Termin składania ofert do 08.12.2017 r. do godz. 12.00 w sekretariacie szkoły, w pomieszczeniu nr 4 w budynku liceum na I piętrze.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha mgr Michał Dąbkowski

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, pl. św. Katarzyny 9 ogłasza przetarg na dzierżawę kuchni i stołówki o powierzchni 1 123,63 m 2 (oraz dodatkowo pomieszczenia znajdujące się w piwnicy) z przeznaczeniem na żywienie zbiorowe. 

Istnieje możliwość rozszerzenia działalności, która zostanie uszczegółowiona w umowie dzierżawy. Działalność należy rozpocząć 01.11.2017 r.

Szczegółowych informacji udziela dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha tel. 56 62227 33 wew. 21 w godz. 8.00 – 14.00 (w dni robocze).

Termin składania ofert do 29.09.2017 r. do godz. 12.00 w sekretariacie szkoły w pomieszczeniu nr 4 w budynku liceum na I piętrze.

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha

mgr Michał Dąbkowski

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, pl. św. Katarzyny 9 zaprasza do składania ofert na zadanie: „Remont pomieszczenia w budynku gimnazjum na parterze, pracownia plastyki – adaptacja na świetlicę”.

Jednocześnie informuję, że przedmiar robót oraz inne wymagane dokumentu należy pobrać od Kierownika Gospodarczego – pomieszczenie nr 5 w budynku liceum w godzinach od 7.00 do 13.00 lub skontaktować się telefonicznie z w/w nr tel. 724 102 770 w celu omówienia sposobu

dostarczenia dokumentów.

Oferty należy składać do dnia 18.08.2017 r. do godz. 10.00 w budynku liceum pom. nr 3 na I piętrze lub przesłać pocztą.

Szczegółowych informacji udzielają:

  1. Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha tel. 56 62227 33 wew. 21
  2. Kierownik Gospodarczy – pomieszczenie nr 5 w budynku liceum I piętro, tel. 724 102 770
  3. Pan Andrzej Bobecki (w sprawach dot. przedmiaru robót) tel. 601 052 205

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha

mgr Michał Dąbkowski

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, pl. św. Katarzyny 9 zaprasza do składania ofert na zadanie: „Remont Sali JUDO w budynku hali sportowej”.

Jednocześnie informuję, że przedmiar robót oraz inne wymagane dokumentu należy pobrać od Kierownika Gospodarczego – pomieszczenie nr 5 w budynku liceum w godzinach od 7.00 do 15.00  lub skontaktować się telefonicznie z w/w nr tel. 724 102 770 w celu omówienia sposobu dostarczenia dokumentów.

Oferty należy składać do dnia 26.06.2017 r. do godz. 10.00 w budynku liceum pom. nr 3 na I piętrze lub przesłać pocztą.

Szczegółowych informacji udziela: 

1. Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha tel. 56 62227 33 wew. 21

2. Kierownik Gospodarczy – pomieszczenie nr 5 w budynku liceum I piętro, tel. 724 102 770

3. Pan Andrzej Bobecki (w sprawach dot. przedmiaru robót) tel. 601 052 205

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha

                                                                                mgr Michał Dąbkowski

Projekty i działania