A A A

W piątek korytarze X LO zapełniły się plakatami. Przez cały tydzień odbywały się Dni UNESCO. Uczniowie pracowali nad projektami w tematyce wybranego przez siebie międzynarodowego dnia z kalendarza DNI UNESCO. Najchętniej opracowywano Światowy Dzień Wody, Międzynarodowy Dzień Oceanów, Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Pojawiły się też prace na temat Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, Światowego Dnia Radia, Światowego Dnia Drzewa Oliwnego, Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce, Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, Międzynarodowy Dnia Jazzu.

Grupa uczniów wierna klasycznym prezentacjom PowerPoint™ przedstawiała swoje prace w klasach. Analizowali Agendę UNESCO na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz wybrane dni z kalendarza DNI UNESCO.

Świetne projekty, interesujące prezentacje! Kudos!

prace uczniów >>>

W piątek, 4 grudnia zakończył się finał projektu UNESCO ,,This Is Our Time”, którego tegorocznym tematem był: „Lessons from COVID 19: Imagining a Brighter Future ”. Uczniowie pracowali nad wpisami na blogu, przygotowali prezentacje na zadany temat związany z COVID19, które następnie zaprezentowali na żywo w trakcie video-konferencji ze szkołą w Valencji. Po prezentacjach nastąpiła dyskusja, uczniowie brali w niej aktywny udział.

Uczestnicy projektu nie tylko mieli możliwość wypowiedzieć się pisemnie i ustnie na dany temat w języku angielskim, ale też przezwyciężyć słabości i porównać swoje wystąpienia z pracą rówieśników z Hiszpanii oraz podnieść umiejętności korzystania z narzędzi do komunikacji online.

Po zaakceptowaniu raportu końcowego z grudniowego finału projektu UNESCO ,,This Is Our Time”, którego tegorocznym tematem był: „Lessons from COVID 19: Imagining a Brighter Future ”, otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający aktywne zaangażowanie naszej szkoły. Praca uczniów, którzy brali udział w akcji, została również nagrodzona.