A A A

Prezydium Rady Szkoły X Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

  • Joanna Herbowska - rodzic ucznia XLO
  • Marcin Empel – z-ca przewodniczącej, nauczyciel XLO
  • Krzysztof Wasita - rodzic ucznia XLO
  • - wychowawca w internacie

 

Członkowie Prezydium:

 Bożena Brudka - Gniadkowska – nauczyciel XLO,
 – nauczyciel XLO, 
 – nauczyciel XLO,
 – uczeń XLO,
 – uczeń XLO,
 – uczeń XLO,
 – uczeń XLO

 

Kontakt: e-mail:

Regulamin Rady Szkoły

 

Projekty i działania