A A A

W piątek, 4 grudnia zakończył się finał projektu UNESCO ,,This Is Our Time”, którego tegorocznym tematem był: „Lessons from COVID 19: Imagining a Brighter Future ”. Uczniowie pracowali nad wpisami na blogu, przygotowali prezentacje na zadany temat związany z COVID19, które następnie zaprezentowali na żywo w trakcie video-konferencji ze szkołą w Valencji. Po prezentacjach nastąpiła dyskusja, uczniowie brali w niej aktywny udział.

Uczestnicy projektu nie tylko mieli możliwość wypowiedzieć się pisemnie i ustnie na dany temat w języku angielskim, ale też przezwyciężyć słabości i porównać swoje wystąpienia z pracą rówieśników z Hiszpanii oraz podnieść umiejętności korzystania z narzędzi do komunikacji online.