A A A

Lista fakultetów dla uczniów klas I X LO w Toruniu (rok szkolny 2019/2020)

Zapisu należy dokonać do poniedziałku 12  sierpnia 2019 roku w formie elektronicznej.

 

 4-letnie liceum
 (dla uczniów po szkole podstawowej)

 3-letnie liceum
 (dla uczniów po gimnazjum)

Projekty i działania