A A A

Maj 2023 <<Harmonogram CKE>>

 

Maj 2023 "Grafik matur pisemnych"

04_polPP_E    04_polPP_M    05_angPP_E    05_angPP_M    05_fraPP_M    05_niemPP_M     05_rosPP_M

08_matPP_E    08_matPP_M    09_angDJ_E    09_angDJ_M     09_angPR_E     09_angPR_M     09_filPR_M

10_niemDJ_M      10_niemPR_M     10_wosPR_M     11_biolPR_E    11_biolPR_M     11_rosDJ_M  

12_matmaPR_E     12_matmaPR_M      12_fraDJ_M      12_fraPR_M      15_chemPR_E      15_chemPR_M

16_geoPR_E       16_geoPR_M      17_polPR_E     17_polPR_M       18_histPR_M     18_wloDJ_M      18_wloPR_M

19_fizPR_E      19_fizPR_M     19_histsztPR_E    19_histsztPR_M    22_hiszDJ_M      22_infPR_E     22_infPR_M

23_biolang_M     23_histang_M     23_matang_M

 

Maj 2023 "Grafik matur ustnych"

10_ustne       11_ustne      12_ustne        15_ustne       16_ustne       17_ustne      18_ustne        19_ustne     22_ustne  

 

 

ARKUSZE MATUR DWUJĘZYCZNYCH

Tu znajdziesz arkusze matur dwujęzycznych z poszczególnych przedmiotów. Po pobraniu odpowiedniego pliku-archiwum, rozpakuj go, np.: klikając PPM i wybierając Wyodrębnij wszystkie.

 

Projekty i działania